Sognsvann Snøpark

LYN SKI har Sognsvann Snøpark sammen med Idrettshøyskolen (NIH). Snøparken ligger mellom LYN sitt klubbhus og kunstgressbaner og Idrettshøyskolen, ved Sognsvann. Vi minne rom at det hverken snør spor eller anlegg noe sted. Sognsvann Snøpark er et resultat av mange timers dugnad og mye penger som legges ned fra oss som drifter anlegget.

De som ønsker å bruke anlegget må kontakte oss FØR bruk. Kommersielle kurs eller trening av andre klubber skal ikke skje i Snøparken med mindre det er avtalt leie. Vi minner om at også NIH har mye undervisning i anlegget. LYN SKI og NIH har alltid fortrinnsrenn fremfor andre som ønkser å leie anlegget.

LYN SKI har, sammen med NIH bygget et moderne anlegg for skileik, hopp og langrennstrening – Sognsvann Snøpark. Det er LYN SKI som i all hovedsak finansierer og drifter anlegget av våre midler. Blant annet har vi snøkanoner som går så snart det er forhold til det. LYN SKI eier og drifter kanonene. Snøparken ligger på begge sider av Sognsvannsbekken.

Parken er lett tilgjengelig, med sentral beliggenhet og kort vei til T-banestasjon og parkeringsplass.

Lyn Ski har faste treningstider i Snøparken med flere hundre barn på trening. Når vi har treningstid skal ikke andre klubber, utøver, grupper osv. trene i anlegget. Særlig viktig er dette på Skileik hvor det kun er voksne med vandelsattest og våre gule vester, som skal omgås barna på treningsfeltet.

Andre klubber og grupper som ønsker å trene i Snøparken kan sende en forespørsel til post@lynski.no

Det er ikke tillatt med hund i skisporene rundt i anlegget. De ødelegger dessverre den jobben som gjøres for å få ski gode forhold.

Det er heller ikke tillatt å tenne bål i Snøparken.

Våre faste treningstider er:

Mandag: 16.30 – 20.00

Tirsdag: 16.30 – 21.00

Onsdag: 16.30 – 20.00

Torsdag: 16.30 – 21.00

Dugnadshjelp

Vi trenger flere til å hjelpe oss med arbeidet i Snøparken, i hovedsak snøproduksjon. En solid gjeng i regi av Knut Nævestad og  Johny Nordland gjør i dag jobben. Vi ønsker flere med i driftsgjengen. For snøprodusentene gis det rabatter på dugnadsjobben som fotballvakt.

Snøparken og snøproduksjon er en av klubbens aller viktigste jobber. For å få stabile forhold kreves det innsats noen få døgn for å sikre skisesongen. Det gis grundig opplæring og man blir en del av en erfaren snøproduksjonsgjeng. Jobben består i hovedsak å være på vakt når kanonene går. De går døgnet rundt og man overnatter i bua vår (der er det seng, kaffe, lys og varme). Kanonene må ha tilsyn når de produserer.

Snøparken er enormt viktig for klubben. Her bruker store og små mye tid på trening. Vi er en av få klubber med et så flott anlegg – og egne løyper. Nettopp derfor er det viktig med en stabil og solid snøproduksjonsgjeng.

Ta kontakt med Johny Nordland:

Tlf: 90 60 85 55

E-post: sno.lynski@gmail.com

Støtt Snøparken!

Vi ønsker også Sponsorer velkommen til Snøparken. Det koster å drifte anlegget. Sognsvann Snøpark har egen administrasjon og økonomi. Det betyr at man kan gå spesifikt inn å støtte kun Snøparken. Vi ønsker alle som har lyst til å bidra med smått eller stort velkommen til nettopp det! Ta kontakt: post@lynski.no eller direkte til Knut Nævestad: knut@systemnaevestad.no

Leie av Snøparken

Det er fullt mulig å leie Snøparken til arrangement når vi ikke har aktiviteter der. Send en forespørsel til LYN SKI sno.lynski@gmail.com. Kommersielle kurs eller trening av andre klubber skal ikke skje i Snøparken med mindre det er avtalt leie.