Velkommen til årets Klubbmesterskap i LYN SKI_MAIL TIL PÅMELDT_renndagen