Terminliste Langrenn (Skirenn)

Satsingsrenn

LYN SKI tar hvert år ut en del renn vi håper de fleste vil være med på. Under disse rennen bistår vi med smøring. Vi er tradisjonelt mange løpere til våre satsingsrenn og selv om barna går på ulike tider (eldre og yngre) gir det en god følelse av en stor skiklubb og et godt fellesskap.

LINK TIL:  Skirenn 2017-18 for LYN SKI

Listen oppdateres ved behov.

Skirenn for yngste klasser (siste års skirenn)

Mange av de ordinære skirennene har klasser ned til 8 år. Her kan våre eldste fra Skileiken delta. Dere er jenter og gutter 8 år.

Skirenn er hyggelig og morsomt! Egen innsats og vilje i fokus. Konkurranse er ikke farlig, barna lærer mye. Det viktigste er at ikke foreldre legger for store ambisjoner i potten, men bruker sunn fornuft og mål om skiglede som grunnlag for all skiaktivitet. Skirenn er sosialt! Vi ser at de yngste kullene har stor glede av skirenn. Resultatlister rangeres ikke, og vi har fokus på å være sammen, være ute og å være med! Vårt råd til de yngste, plukk ut noen renn, helst da det vi kaller satsingrenn fra oversikten i avsnittet over. Meld på – bli med!

 

Cup deltagelse for ulike grupper:

Milslukern cup for 13-14 åringer, info i rennoversikten (venter på oppdatert info for sesongen).LINK til Oslo Skikrets sin side her.

Oslo Sportslagercup for 15-16 åringer (venter på oppdatert info for sesongen). LINK til Oslo Skikrets sin side her.

Norges Cup renn (NC) er for junior- og senior løpere (venter på oppdatert info for sesongen). LINK til Skiforbundet sin side her.

Terminlistene:

Påmelding til renn

Påmelding til de fleste renn i Terminlisten går via MIN IDRETT. LINK HER: https://minidrett.nif.no/

Husk å meld av innen påmeldingsfristen, hvis dere ser at dere allikevel ikke blir med.

Skirennavgift

Vi betaler skirennavgift på alle skirenn for våre medlemmer, foruten turrenn (type U-birken, Birken og andre turrenn). Noen renn bruker Min Idrett, da velger du «klubben betaler». Ta alltid ut kvittering!

Merk at om du melder på etter fristens utløp tar ikke klubben ansvar for din påmelding. Da må du selv betale etteranmeldingen.

Andre klubber bruker ikke betalingsordningen til Min Idrett. Da faktureres det i etterkant direkte til klubben. Vi forbeholder oss muligheten til å fakturere de som etteranmelder seg.

ETTERANMELDING og avgift

Ved etteranmeldinger, det være seg på den ene eller andre betalingsmåten, dobles avgiften. Ved etteranmelding der beløp er satt til null, vil vi etterfakturere for den doble avgiften (dvs. for halve beløpet). Der dere har etteranmeldt og betalt i egen regi, vil det samme skje. Vi betaler påmeldingsavgift som gjelder før etteranmeldingsgebyret påløper.

Tidtakerbrikke 

Emit brikke brukes fra 11 års klassen. Alle renn hvor dette er påkrevd stiller med brikke til løperne, uten ytterligere kostnader for de yngre klasser. Fra lisensalder er det forventet at utøvere har egen brikke, men man får like fullt brikke hos arrangør ved start.

Brikker bestilles hos emit.no. Den i posten ila en dag eller to. Sjekk ut brikkenummer og legg det i løperens infoside på Min Idrett. Da kommer det opp automatisk ved påmelding til konkurranser.

 

Lisens til alle løpere fom 13 år

Lisens genereres av LYN SKI for alle som er påmeldt trening. Mer informasjon under side for lisens.