Arrangmenet høst 2012

Arrangemenet høst 2012 – felles.

Merk at gruppene har aktiviteter i tillegg, se gruppenes sider.

Arrangement høst 2012 – (oppdatert 15okt2012)