ÅRSMØTE LYN SKI 2023

Velkommen til Årsmøte i LYN SKI
Mandag 20. mars 2023 kl. 20:00 på Klubbhuset

 

Dokumentasjon til årsmøtet legges ut fortløpende

 

Årsmøte i LYN SKI_Dagsorden 2023

LYN SKI_Årsberetning 2022_Signert

Uavhengig revisors beretning Lyn Ski 2022_Signert

Valgkomiteen 2023

LYN Årsregnskap 2022_signert

Budsjett 2023 LYN SKI

Kontrollkomiteen for 2022_Signert

Lov for Lyn Ski

Sognsvann Snøpark rapport 2022-2023

Sognsvann Snøpark regnskap 2022

Sognsvann Snøpark budsjett 2023

Protokoll Årsmøte 2023_signert

 

Lov for LYN SKI

Det er ingen vesentlige endringer i lovnormen. Styret oppdaterer fortløpende lovene. Gjeldene lov ligger i oversikten her. Beskrivelse av endringer finnes på denne siden hos NIF.