FORSLAG OM ENDRING I LOVER FOR IDRETTSLAGET LYN SKI_2024