Årsmøtet LYN SKI

Velkommen til årsmøtet i LYN SKI, 15. april 2013 i Klubbhuset. Tidspunkt og sakspapirer kommer.