Bilder av Snøparken

Bilder av Sognsvann Snøpark finner dere under albumet Snoparken 2010. Flyfoto er tatt av Terje Løchen. Øvrige bilder er fra NIH.

Snoparken_Foto_Terje_Lochen_2