Bilder til bruk for ulike mailer

Bilder til bruk for ulike mailer.
Trenger bildeadresse når bilder skal brukes i Rubic. Ikke alle er lett å finne på nettet.