Dugandshjelp – husk påmeldingsfrist!

Vi trenger flere funksjonærer til Nordmarka Skogsmaraton 15. juni. Bli med! Filmen fra 2018 her.

Frist for påmeldingen til sommerens dugnadshalvdel nærmer seg, 10. mai. Etter dette fordeler vi poster og dager til dere som ikke alt har valgt deres kvote med to økter i året, en sommer og en vinter.

Resterende evenement:

Nordmarka Skogsmaraton 15. juni

Oslo Rulleskicup renn I og II, 3. og 19. september

Ivar Formos Minneløp 12. oktober. 

Dugnad er en mulighet til å være aktiv i miljøet der barna dine tilbringer mye tid! Å bli kjent, å være en del av, å bidra til et godt miljå og å bidra til at poden forblir i idretten så lenge som mulig!