Dugnad til Dugnadsfri!

Lyn Ski har blitt bedt om å stille med vakter til to kamper på Ullevål Stadion (i Telleapparatet) som har blitt satt opp av Norges Fotballforbund litt uventet sent i sesongen. Dersom du/dere har anledning til å stille opp på vakt enten lørdag 15/09 (på dagtid) eller onsdag 19/09 (ettermiddag/kveldstid) send en mail til:
ma-torge@hotmail.com så snart som mulig.
Alle som tar på seg en ekstra dugnadsjobb den 15/9 eller 19/9 vil få en dugnadsjobb mindre inneværende/neste sesong.
Inntekten vi får fra Ullevål Stadion er viktig for klubben og vi er takknemlige for alle som stiller opp.