Dugnad Ullevål-Stadion

Lyn-Ski og Lyn-Fotball

 

Skiboden(e) er de to kioskene inne på Ullevaal Stadion som skigruppa har ansvaret for. Her selger vi pølser, brus på alle kamper på Ullevaal Stadion. Skibodene er bod 5 og bod 14.

Skiboden er bemannet av foreldrene til barn i LYN SKI – yngres avdeling. Dugnadsarbeidet i skiboden er hovedinntektskilden for skigruppen. Inntekten går til å lønne trenere, påmeldingsavgift, støtte til treningsamling osv. Inntekten fra dugnaden går uavkortet til LYN SKI – yngres avdeling. Vi håper derfor at alle er godt motivert for en innsats og gjør den med godt humør !

Det er møteplikt i skiboden, så hvis dere ikke kan stille på oppsatte vakter, må dere selv skaffe avløser !

Det er viktig at alle registrerer dere i "dugnadsmottaket" når dere skal stå i skibod.  Dette for at dere skal være forsikret under dugnaden hvis det skulle skje noe, og for at Lyn-Ski skal få registrert det antallet som faktisk stiller på dugnad.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Helge (se mailadresse i vedlegg 1).

 

Vedlegg 1 = dugnadsliste (det er to faner i regnearket – bod 5 og bod 14) 

Vedlegg 2 = Retningslinjer for bodalget