Dugnad i Lyn Ski

Dugnad i LYN SKI

 

Lyn Ski er som de fleste andre idrettsklubber i Norge avhengig av foreldrenes innsats for å skaffe inntekter til klubbens aktiviteter for barna. Vi er derfor heldige i Lyn Ski som har avtale med Ullevål Stadion om å stå i telleapparater på fotballkamper! Dette utgjør en stor andel av inntekstgrunnlaget til LYN SKI og er dermed et viktig bidrag for at ditt barn får ha det gøy på ski. Vi har satt vaktlister i system da generalforsamlingen (foreldrene) i LYN SKI har bestemt at det er rimelig at alle er med og bidrar og ikke bare de som (alltid) melder seg frivillig. Da blir det mindre på hver enkelt, og ved at alle er med styrkes også dugnadsånden i Lyn Ski, en grunnleggende verdi i all breddeidrett. Derfor får alle innkalling til dugnader ihht opplegget nedenfor. 


Lyn Ski bemanner telleapparatet på Ullevål Stadion. Telleapparatene blir bemannet av foreldre (eller løperne selv når de er over 17 år) til barn i gruppene 2001 og opp til seniorer fra Lyn Ski.

 

Antall vakter for sesongen 2015

(se også under informasjon om telleapparater):

  • 2001 – 1998: 4 vakter i telleapparatene
  • Juniorer og seniorer: 4 vakter

For søsken kommer 1 vakt i tillegg. Denne «kvantumsrabatten» gis ikke hvis eldste løper er junior/senior.