Egen løype til Simen

«Det er bedre med en egen løype, enn en statue», mente Simen, da han takket for et flott initiativ og en svært hyggelig gest. Han har nå fått sin egen løype i marka, fra Skjærsjøen og opp mot Fortjern. Skiltet henger på ett av husene på Skjærsjødammen, godt synlig når man kommer over broen.

Et hundre talls mennesker var samlet, små som store, for å hylle Simen. Det ble en særdeles hyggelig samling. Noen få ord fra Per Nymoen, Geir Moe, Thor Gotaas (også han med få minutter, måtte løpe videre på ski for å rekke et møte med Oddvar Brå i Kollen) og Hans Christer Holund. Og, etter avdukingen, selvsagt en takk fra Simen. «heller en løype enn en statue».

En ekstra takk til løypekjørerne, representert ved Tore Went og Bymiljøetaten. Uten løyper – ingen gode skiløpere 🙂

Takk til alle som møtte – og ikke minst takk til primus motor Sindre Langaas og Per Nymoen for initiativet- lett støttet av oss i LYN SKI.