Endringer i Covid-19 relger fom 3.februar

Regjeringen har fremsatt lettelser i covid-19 restriksjonene fra og med onsdag 3. februar. Oslo kommune følger opp.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videreforer-smittetiltak-men-gir-lettelser-for-barn-og-unge/id2830766/?expand=factbox2830772

Dette berører oss:

  • Vi kan igjen trene med alle våre grupper. Vi beholder kohortformen.
  • Også junior kan sette i gang igjen, fordi vi kun trener ute.
  • Det kan arrangeres «test-økter» internt i egen gruppe. Men, ikke felles med andre klubber eller andre årskull.
  • Arrangement er forbudt
  • Voksentreningen vil komme i gang igjen, vi starter opp fra uke 6. Vi sender mail direkte til de som er påmeldt. Her er det ikke for sent å melde seg på om man vil være med. HER ER DET BARE Å BEKLAGE. OSLO KOMMUNE BÅDE SKREV OG SA FEIL PÅ SAMME DAG.  Nå, tirsdag, har de justert sine regler til at voksentrening ikke er tillatt.

MERK AT SKITUPP; MINI OG SKILEIK IKKE kan bytte seg dag til onsdag i uke 5. Da bryter logistikken sammen. Vi ber om forståelse for det.

Alle som er påmeldt voksentrening får informasjon direkte fra Philip.