Har du ikke gjort det – GRIP MULIGHETEN!

Du har ennå mulighet til å være med på Skogsmaraton-dugnad

Vi har full bemanning på alle drikkestasjoner men skulle gjerne hatt 4 ekstra funksjonærer i målområdet fra kl. 10.30 og utover. Du kan melde deg på posten Mål/Drikke i vedlagte Palisoft link eller ta kontakt med Einar Stavrum (einar.stavrum@danskebank.com  /  mobil 48248550).

http://palisoft.no/pmdb/index.php?arrid=3421&klubbid=5997