Heder og ære 2016

FB Lyn aarstinng 2016 LarsOpstad 029

SFK Lyn sitt æredsmedlemsskap til Knut Nævestad.

Tradisjonen tro, når det er et jubileumsår eller rundt årstall, hedrer SFK Lyn noen utvalgte medlemmer for deres innsats. I 2016 fyller klubben 120 år. SFK har to utmerkelser som deles ut. LYN Æredsmedlem, som kun går til et ytterst fåtall. Kriteriene er at man selv har gått aktivt for klubben og så siden har gjort seg bemerket med stort engasjement. Her er det så absolutt på plass å legge på Knut Nævestad. Med han er det nå fem andre med denne utmerkelsen fra ski- og fotballmiljøt som stadig er i vigør. Knut, hvis noen ikke kjenner han, har i en årrekke vært en stor og sterk drivkraft. Snøparken hadde vi ikke hatt uten Knut. Han har også sittet i styret i en årrekke, engasjert seg med mange treningsgrupper, særlig junior/senior og vært og er en bauta i klubbens liv og levend. For de som ikke vet, Knut var i sin tid kretsmester som G14 og en god utøver. Nå er han stadig på treningsøkter, men bruker mest tid på å hjelpe andre og å bidra!

Den andre utmerkelsen SFK Lyn har, er hedersmedaljen. Den deles ut til personer som har gjort en stor innsats for Lyn. I år gikk den til Lars Opstad, Joachim Wester og Egil Hatling fra fotballen, samt Frode Andersen og Annik Bjørndal fra LYN SKI. Frode startet opp som oppmann for guttekullet som i dag er seniorutøvere. Han har, gjennnom sitt store engasjement på junior/senior siden, fått frem en fantastisk seniorbredde og kultur. Så også svært gode resultater. Frodes innsats har vært en sterk bidragsyter inn mot årets store høydepunkt med gullmedalje på NM stafett. Annik Bjørndal har bidratt inn i klubben i en årrekke, i mange grupper og sammenenhenger. Skileiken, styrearbeid, web og medlemsskontakt er blant ting hun holder tak i, samt kullet av G04. 

FB Lyn aarstinng 2016 LarsOpstad 004

Annik, Frode, Knut, Egil og Lars