J/G 16

Nytt fra Oppmenn

Jeg (AS) var på trener/oppmannsmøte i går. Vi har fått tildelt 3 stk trenere i år. (inntil vide…

J/G-16

J/G-15 og 16 (95/96) er slått sammen. All info legges på felles gruppeside (som ikke er her!)....:…