Kollrenn – 3 mars

Kollrennet går av staben 3. mars på Kollbanen for barneskolene i nærområdet.

Se: http://www.koll.no/langrenn/langrenn/kollrennet2010