Kontakt

Oppmann og hovedtrener:

Karen Ishol Skogan

Mail: karenskogan@hotmail.com

Tlf.: 951 41 024