Kontakt GJ03

Oppmenn GJ 2003:

Aage Hagen

98648146

Aage@portal.no

Eivind Eidslott

91600401

eivind@eidslott.no

Atle Jensen

92462282

atlej@math.uio.no

 

Trenere: 

Eirik Ombudstvedt 90567157 ombust@hotmail.com
 Sylvi Sommer 91719272    

 

Gruppen bruker også en Facebook siden for rask kontakt. Ta kontakt med Aage for å bli med, om dere vil trene med GJ2003. Dette gjelder da gutter og jenter fra 2003 kullet!