KRITISK Dugnadshjelp NSM

Dugnadsinformasjon Nordmarka Skogsmaraton 2022

VIKTIG_ HER MANGLER VI MANGE TIL Å HJELPE TIL

Her følger en orientering om det å delta på dugnad med Nordmarka Skogsmaraton. Først et par linjer om løpet.

NSM har lange tradisjoner og arrangeres nå for 29. gang. De siste årene har vi hatt 1200 løpere påmeldt. Vi ønsker noe økning, men dette skal ikke bli et løp med mange tusen. NSM er en viktig inntektskilde til klubben. Med mange stasjoner i marka og krevende distanser er dette også et krevende arrangement mht til logistikk og bemanning. Vi trenger 192 hjelpere til 2022 løpet. Distansene er ultra, maraton og halvmaraton. Løpsdato 2022 er søndag 12. juni.

 

Påmelding til dugnad

Vi bruker Rubic. De har et godt system for dugnad/funksjonærpåmelding, som hjelper oss godt med logistikken. Systemet er delt inn i funksjoner og vaktposter. Det betyr at du velger dag, funksjon og vakt. Om du går rett i appen, står det øverst hvilke funksjoner som gjelder. Du velger funksjon, og vakt.

 

LENKE TIL PÅMELDING: https://app.rubic.no/Public/Projects/745

 

Oppgaver på dugnadsposter

Vi har ledere til alle poster. Alle poster mottar egen detaljert instruks i forkant av løpet, med hva man skal gjøre. Kort skissert. Hver base/funksjon får sin kasse på arena eller til skogs, med det utstyret de trenger. Du som funksjonær skal gå i egen t-skjorte for NSM 2022, det er viktig at du synes. Ulike poster:

 • Utdeling startnummer fredag/lørdag/løpsdag: Fredag og lørdag er dette på Bull Ski & Kajakk, Majorstuen. Vi rigger og bruker butikken. Søndag er det på arena.
 • Løypemerking lørdag: Sykle gjennom løypa, merke.
 • Utkjøring/transport lørdag: Vi har to store biler som kjører ut med mye utstyr. Det er alt fra bord, vann, mat mm som skal til hver post.
 • Tilbakekjøring søndag: tilsvarende som lørdag, men innhenting av utstyr. Man er i marka hele dagen med bilene. Vi forsøker å kjøre minst mulig, men bistår alle poster ved behov.
 • Arena Rigg. Vi rigger opp mest mulig lørdag. Deretter resten søndag morgen. Alt ned søndag etter løpet.
 • Arenavakt, sørge for at alt går glatt på arena. Svare på spørsmål fra løpere, ha oversikt. Bistå poster om det trengs.
 • Bagasje. Ta imot og dele ut bagasje. Rett løper får rett bagasje.
 • Løpedrikke: Rigge og blande for løpedrikke, gjøres fortløpende. Sette frem og sørge for at folk drikker i mål.
 • Kiosk: Enkel kiosk, rigges og betjenes
 • Premiering: Utdeling av premier, totalvinnere på alle distanser (bruker pall), klassevinnere, jubileum og uttrekk (siste tre henter)
 • Sanitet: Her har vi en leder, lege med stor erfaring på slike arrangement og ellers akuttmedisin. VI ønsker oss dog et par leger/sykepleier til på post den dagen.
 • Start: Bistå en rolig start for alle puljer
 • Mål: Ta imot i mål. Dele ut kruset som er deltagerpremie (settes på bord). «Vanne» løpere og bistå hvis det er veldig varmt. Løpere kan være nokså medtatt.
 • Oppsamlere sykkel: Dere kjører bak den distansen dere følger, mao bak siste løper.
 • Løypevakt: Noen få poster nær arena for at man ikke skal løpe feil ut/inn
 • Utestasjon: Dette er veldig viktige poster. En dag i skogen. Alt utstyr kjøres til den gitte stasjonen. Det følger en utføring instruks til hver stasjon. Bord skal rigges, drikke blandes, mat settes frem. Dere deler ut til løpere, heier, tar dere av løpere som evt trenger bistand. Utrolig hyggelig poster med en solid mulighet for noen fine timer i marka.

 

 

Oversikt over poster

Her er oversikt over dugnadsposter. Under ser du funksjon, vakt, fra- og til tid, antall vi må ha per post samt antall per i dag. VI MANGLER MANGE.

 

Dugnad Nordmarka Skogsmaraton 2022
Søndag 12. juni 2022
Funksjon Vakt Fra tid Til tid Antall på post Pmld per 25mai
Arena mat og service ARENAVAKT LEDER 07:45 12:00 2 1
Arenavakt tidlig 07:45 12:00 2 1
Arenavakt sen 11:45 16:00 3 1
BAGASJE LEDER 08:00 16:00 1 1
Bagasje tidlig 08:00 12:00 4 4
Bagasje sen 11:00 16:00 4 0
KIOSK LEDER 08:00 16:00 1 0
Kiosk tidlig 08:00 12:00 1 0
Kiosk sen 11:45 16:00 4 1
Løpedrikke tidlig 10:00 13:30 6 6
Løpedrikke sen 13:00 16:30 4 0
PREMIERING LEDER 09:45 16:00 1 1
Premiering tidlig 10:00 13:00 2 1
Premiering sen 12:45 16:00 2 1
SANITET LEDER 08:00 16:00 1 1
Sanitet tidlig 08:00 12:00 2 0
Sanitet sen 11:45 16:00 2 0
Speaker 08:00 16:00 2 1
Arena Rigg RIGG LEDER Lø/Sø Lø/sø 1 1
Rigg lørdag 17:00 20:00 4 1
Rigg søndag OPP 06:30 10:00 6 5
Rigg søndag NED 16:00 19:00 4 0
Startnr utd ARENA ARENA 07:30 11:00 10 4
Fredag/Bull 15:00 18:00 3 3
Lørdag/Bull 10:00 15:00 3 2
START Start tidlig 08:00 11:15 3 1
MÅL Mål tidlig 10:15 13:00 4 1
Mål sen 12:45 16:00 2 2
Løypemerking Løypemerking LEDER 13:00 17:00 1 1
Lørdag 13:00 17:00 4 1
OPPSAMLER HALV (på sykkel) 09:00 16:00 1 1
HEL (på sykkel) 08:30 16:00 1 1
ULTRA 11:00 16:30 1 1
Løypevakt Løypevakt 08:00 15:00 4 2
Transport Utkjøring Lørdag 08:00 16:00 4 2
SØNDAG 08:00 17:00 4 0
Utestasjon Bjørnholt 08:20 11:00 5 4
Fortjern 08:30 12:00 5 3
Kikut 09:15 12:00 5 0
Kobberhaughytta 10:00 15:00 6 1
Lille Åklungen TIDLIG 09:30 13:00 6 4
Lille Åklungen SEN 12:45 16:00 3 0
Vending Maraton Gørjan 09:15 15:00 1 0
Lørenseter 10:15 16:00 4 0
Sakariashytta 10:00 15:00 4 2
Skjærsjøen HELvakt 08:00 14:00 2 1
Skjærsjøen Kortvakt 08:00 11:30 6 2
Slakteren 08:50 13:00 5 1
Slakteren 12:45 16:30 2 0
Tryvann Tidlig 09:00 13:45 6 2
Tryvann SEN 13:30 17:15 3 2

 

 

Følg oss på facebook og insta

Vi legger ut mye – følg med: https://www.facebook.com/skogsmaraton

Se også gjerne filmen vi laget for noen år siden. Den sier en hel del om løpet: https://www.youtube.com/watch?v=FGfpCy4krlI