Like før oppstart på ny HLR gruppe –

Velkommen til 2001 og 2002 kullet! Vi er straks igang-  

GJ15 16