LYN SKI hedres som årets idrettsklubb i Oslo

Dette er vi stolt av!

Utdeling 24. april i Oslo Rådhus. Styreleder Geir Moe, Thomas Klovland og Knut Nævestad tok vel imot.

Lyn Ski kåres til årets idrettslag og Helge Sæther fra Frigg hedres som årets ildsjel når Oslo kommune feirer Osloidretten 24. april 2018.

 

Ordfører Marianne Borgen ønsker velkommen når prisene deles ut i Oslo rådhus:

  • Med idrettsprisene vil Oslo kommune hedre alle de som hver dag gjør en kjempeinnsats for Osloidretten. Prisene går til lokale helter som ved å skape inkluderende møteplasser for alle, bidrar til samhold i lokalmiljøet og legger til rette for at barn og unge får oppleve idrettsglede, sier Borgen.

Oslo idrettskrets fremhever i begrunnelsen at Lyn Ski har jobbet målrettet for å bli en inkluderende aktivitetsskaper i lokalmiljøet, med et tilbud til alle uansett nivå og ambisjoner: Det stilles klare krav og forventinger til både utøvere og foreldre. Alle må bidra til at klubben etterlever sin visjon om et hyggelig miljø preget av en inkluderende kultur, uavhengig av ambisjon og prestasjonsnivå.