LYN SKI – klubben

Velkommen til LYN SKI!

Dette er LYN SKI

Ski og Fotballklubben (SFK) Lyn er organisert som et allianseidrettslag, med Lyn Ski,  Lyn Fotball og Lyn toppfotball, som egne enheter med separate styrer og administrasjoner. SFK har eget styre, men ingen klubbdrift. LYN SKI er en sportslig og økonomisk ansvarlig enhet, uavhengig av fotballens drift.

LYN SKI har et styre som velges på årsmøtet. Årets styre finner du på LYN SKI sin hjemmeside. LYN SKI har Skituppen LYN (nytt i 2014 – for de aller aller minste), miniskileikgruppe (for de minste), skileikgruppe (1 og 2. klasse), skitrening (3 til 10 klasse), juniorgruppe og seniorgruppe,  samt  turrenngrupper (herrer/damer) og voksentrening for de som ikke nødvendgvis skal ta merke i Birken. Det er ca 900 barn og unge som trener i LYN SKI.

LYN SKI drifter Sognsvann Snøpark sammen med Idrettshøyskolen. Her har vi snøkanoner og gode forhold året gjennom. Klubben LYN (fotball og ski) har LYN HYTTA, som ligger ved Åklungen (mot Ullevålseter) og et felles klubbhus (mellom kunstgressbanene til Lyn fotball og nær vår Snøpark). Sammen utgir vi også LYN POSTEN til alle medlemmer. 

For de historisk interesserte – våre farger har preget vår bydel i over hundre år! Vi har hatt mange flotte medlemmer underveis – og fremdeles. Her kan nevne: Ivar Formo, Ingolf Mork, Lars Grini, Simen Agdestein og ikke minst Kong Olav. Kongen var medlem i LYN SKI livet ut. 

Målsettinger i LYN SKI

·         Sportslig og sosialt være en nærmiljøklubb for barn, ungdom og voksne i LYN-land.

·         Flest mulig LYN- barn skal bli glade i å gå på ski

·         Barn og ungdom skal ha et tilbud uavhengig av prestasjonsnivå

·         Satsning på ungdom – utvikle et tilbud for å beholde ungdom i klubben- også i tenårene

·         Elitesatsning – i tillegg men ikke på bekostning av bredden i klubben


 

Vi tilbyr:

Skitrening i Skigrupper:

SKITUPP gjengen. De minste småstrollene – før Mini Skileikalder. Skituppen vil trene onsdager fra kl. 17 – 17.45, med oppstart januar 20145- og så 10 ganger fremover frem til mars (vinterferie utgår). Lek og moro med ski og snø!

Mini-Skileik er for barn i det  siste året i barnehagen. Mini-Skileik går samme tid som mandag Skileik, kl. 18.00 – 19.00. Vi leker inn skiferdigheter.

Skileik (1-2.klasse) trener hver mandag og onsdag kl. 18 – 19. i Snøparken. Her velger man en dag for sitt barn. Vi leker inn skiferdigheter.

Skitrening i barnegrupper (aldersbestemte klasser fra 3 klasse og eldre). For noen av de eldre gruppene (14-16 år) er det enkelte treninger sammen med andre klubber, deriblant Koll. Treningene foregår i vårt treningsanlegg i Sognsvann Snøpark. Barna er i faste treningsgrupper som består av en eller to årsklasser avhengig av hvor store gruppene er. Treningen tilpasses de ulike årstrinnene mht innhold og treningsmengde.

Junior- Seniorgruppen til LYN SKI er en av landets største. Utøverne velger selv om de ønsker Lyn Ski/Team Kollen-tilbud eller et Lyn Ski-tilbud. Opplegg og pris er ulik for disse to gruppene.

Turrenngruppene trener på tirsdagene (mest herrer) og torsdagene (damer). Se mer informasjon på hjemmesiden for oppmøte, tider og opplegg. Alle foreldre til barn i LYN SKI er velkommen til trening hos oss. De som ikke har barn i klubben må da selv stå som medlem.

Voksentrening er et tilbud til foreldre som ønsker å trene mens barna er i aktivitet hos oss. Mandag, tirsdag og onsdag stiller et knippe trenere som tar med seg voksne som ønsker det – på en treningsøkt. Gruppen deler seg for de som ønsker seg opp av sofaen og de som ønsker litt mer trøkk og intervalldriv. 

Trenere

Vi har svært rutinerte skitrenere som har gått aktivt på ski selv og mange har trenerkompetanse fra idrettshøyskolen el. Mange av trenerne har fulgt sine grupper gjennom flere sesonger. Alle treningsgruppene har foreldreoppmenn som sørger for å holde en god dialog mellom trenere, foreldre og klubbene.

Barmarkstrening

Barmarkstrening er trening uten snø. Vi har barmarkstrening frem til det blir så kaldt at vi kan sette i gang snøkanonene våre eller at det kommer Villsnø. På barmarkstrening bruker vi joggesko, ullsokker i joggeskoene, lett ull under vindtett tøy. Når det blir kaldere er det viktig med hals, handsker og lue.

Skitreningene i barnegruppen (aldersbestemte klasser 9 år (3.klasse) og eldre) starter opp med barmarkstrening etter høstferien (noen av de eldste gruppene starter tidligere). Treningene er to dager i uken tirsdag og torsdag kl 1800. Det er valgfritt om man ønsker å gå en eller begge dagene. Oppmøte og trening i Snøparken. De eldste bruker marka litt mer.

Skileiken (1. og 2.klasse) har trening hver mandag og onsdag kl 1800 og starter opp i uke 43. Her velger man en fast dag for sitt barn. All trening foregår i Sognsvann Snøpark.

Mini-skileik (barnehagen) starter opp onsdag i uke 43 og trener fra sesong 2013-14 samtidig som mandagsgruppen skileik. All trening i Snøparken.

Skitupp gjengen vil ikke være i gang før etter jul – på snø. All trening i Snøparken.

Skitrening på snø

I 2005-06 etablerte LYN SKI en egen snøpark, Sognsvann snøpark, med skileikområde og langrennsløyfe i samarbeid med NIH. Anlegget ligger rett bak kunstisbanen, nord for kunstgressbanen, og strekker seg ned med en bro over bekken og over på jordene vest for Sognsvannsbekken. Her trener vi klassisk på tirsdager og skøyting på torsdager. Vi produserer snø ved behov. Med våre snøkanoner har vi ett av de sikreste område for trening på snø i regionen.

Skirenn

Mange av barna i LYN SKI er med på skirenn gjennom sesongen. De fleste renn har nå påmelding viawww.minidrett.no. Terminlisten finner du i hovedmenyen. Denne endres etterhvert som vi får informasjon fra Skiforbundet. Våre satsningsrenn, der vi ønsker å ha med flest mulig løpere er merket i fet skrift. På disse renn har vi med telt, smørehjelp og litt ekstra.

Klubbrenn og stafetter har påmelding via vårt interne påmeldingssystem (påmelding/påmelding renn). Klubben setter opp stafettlag. Klubben dekker påmeldingsavgift for påmeldinger før oppsatt frist, men sørger ikke for etteranmeldinger.

På skirenn bidrar LYN SKI med smøretips til alle løperne – både ved start i den grad det er mulig, samt smøretips som blir lagt ut på hjemmesiden.

Alle barn som har lyst kan gå skirenn. I klassene 8-10 år blir barna ikke rangert etter tid, og alle barna får premie. Vi anbefaler at alle barn forsøker seg på skirenn – gjerne i de yngste årsklassene – hvor det er svært uhøytidelig. Det skal være morsomt å gå skirenn, drikke saft og få premie.

Telenorkarusell

For å senke terskelen for skirenn har LYN, Koll og Kjelsås fra 2004 samarbeidet om naborenn som en del av treningsopplegget (Telenorkarusellen).

Skisamling – Familiesamling – Beitostølen

LYN SKI hver høst (november/desember) en helgesamling for å komme i gang med skisesongen. Dette er et sosialt og sportslig tiltak for å bli kjent med andre i klubben både for barn og voksne. Her skal det være plass til alle, både mor, far og søsken. Alle trenere er på plass og vi får til en god sammensveisning av trenerteamet også. 

Andre aktiviteter

Treningsgruppene har andre sosiale aktiviteter avhengig av alder og interesse. Tur til LYN-hytta er populært og gruppene oppmuntres til å bruke hytta som ligger flott til ved Åklungen bare en kort skitur fra Sognsvann.


Generelt

Utstyr og Skismøring

Det er nødvendig å ha tilpasset utstyr til langrennstreninger. Informasjon om dette blir gitt på informasjonsmøte på høsten. Generelt må man huske at barna skal være varme men at bekledning må avpasses til kondisjonstrening og lek. Skiutstyr må tilpasses det enkelte barn hva gjelder ski og staver.

LYN SKI har en nøktern innstilling til utstyr, et par ski kan brukes til både skøyting og klassisk i de yngste årsklassene. Riktig stell og smøring av ski er viktig, linker til dagsaktuelle smøretips finner du på LYN SKI sin hjemmeside. Barnas ski må smøres før treningene, det er ikke lett for barna dersom skiene ikke har feste.

Det arrangeres smørekurs for foreldre i begynnelsen av sesongen. På skirenn bidrar LYN SKI med smøretips til alle løperne.

Informasjon fra LYN SKI

Hovedkilde til informasjon er www.lynski.no. Alle må registreres som langrennsløpere på hjemmesiden og meldes på treningsgrupper og skirenn gjennom hjemmesiden. Løpende informasjon om treninger, fremmøtesteder osv legges fortløpende ut på www.lynski.no. De siste årene har det vært noe flytting av treninger pga ustabile skiforhold informasjon om tid og sted for treningene legges ut her. I tillegg legges mer generell info (terminlister, turtips, bilder med mer) på LYN SKI sin hjemmeside. LYN SKI bidrar også med stoff og bilder til LYN posten og er alltid takknemlig for bidrag hit.

 

Hva koster det å være med i LYN SKI:

a:Medlemsskap

For deltakelse på trening og renn kreves medlemskap i LYN SKI. Hvert enkelt barn kan være medlem i LYN SKI eller man kan tegne familiemedlemskap. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i SFK. Innmelding til LYN SKI skjer på hjemmesiden. For informasjon og påmelding, gå til rød linjemeny-påemelding-innmelding enkeltmedlem (eller familie). Kontingent for 2013 er satt til kr. 400,- for enkeltmedlem og kr. 800,- for familie med medlemsskap med tilknytning til ett allianselag. Er man med i fotballen beregnes det ytterligere kr. 200,- fra SFK. Medlemsavgiften for sesongen sendes ut på nyåret per post.

B:Treningsavgift

I tillegg til medlemsavgift til LYN SKI, påløper en treningsavgift. Treningsavgiften sendes ut på nyåret. Beløpene finner dere på siden under informasjon om LYN SKI – og Treningsavgift. 

LYN SKI har betalte trenere, de fleste er studenter fra Norges Idrettshøyskole. I tillegg betaler LYN SKI alle startavgifter i renn gjennom sesongen.

Dette dekker LYN SKI

LYN SKI dekker trenerutgifter og alle påmeldingskontingenter for skirenn når man melder seg på innen rennets påmeldingsfrist. Vi dekker også delvis utgifter til skisamlinger. For de eldste barna dekkes en del utgifter i forbindelse med hovedlandsrenn. Påmeldinger til renn som sendes etter påmeldingsfrist (etteranmelding) vil bli etterfakturert til det enkelte medlem ved slutten av sesongen. Påmeldingskontingent til renn dobles når man etteranmelder en løper.

 

Hva forventer vi?

Vi forventer av deg som utøver:

Vi forventer at du bidrar til at LYN SKI blir et hyggelig sted å være for alle. Vi forventer at du på skitreninger og skirenn er positiv til andre løpere og trenere slik at alle trives. Vi forventer at nye løpere blir tatt imot på en hyggelig måte. Vi forventer at de eldste barna bidrar til å være gode forbilder for de yngre. Tobakk og alkohol hører ikke sammen med idrett og bruk av alkohol eller tobakk på treninger eller samlinger tolereres ikke

Vi forventer av deg som forelder:

Våre trenere er ”proffe” trenere som er vant til å håndtere barn. Likevel vil det være umulig for trenerne å dekke alle barns behov – særlig i de viltre og ”yre” yngste gruppene. Vi forventer at du som forelder følger opp for å se hvordanbarnet ditt trives på treningen. Benytt anledningen og ta en treningstur selv, men sørg for at du er trygg på at ditt barn har en fin opplevelse på treningene. Spør trenerne om hvordan det går!

LYN SKI finansieres ved kontingent, treningsavgift og kommunal ”hodestøtte” pr medlem. I tillegg har LYN SKI inntekter fra salg fra to salgsboder på Ullevål stadion. Noen ildsjeler sørger for at bodene er operative til enhver tid og organiserer dugnadsaktiviteten. Alle foreldre blir i løpet av vår-sommer-høst sesongen bedt om å bidra i salgsboden eller i telleapparatene (2-4 ganger) sammen med andre LYN SKI-foreldre. Dugnadslister ligges påwww.lynski.no og det er den enkeltes ansvar å bytte dag dersom den oppsatte dag ikke passer. Dugnaden utføres i etterkant av sesongen, også for de som melder at de slutter ved sesongslutt.

Vi håper at du og familien vil trives i LYN SKI!

Kom gjerne med ideer til hvordan vi kan bli en enda bedre skiklubb!

post@lynski.no

V e l k o m m e n !