Lyst til å være med på hopp/kombinert renn?

Koll skal arrangere hopp- og kombinertrenn og vi er invitert med. Dette er et lavterskel tilbud for de mellom 8-14 år. Se invitasjon . Vil dere være med så send e-post til normanweisz@hotmail.com.