Master Damer

Velkommen til vår trening. Vi trener torsdager. Kontakt Eva Bjerke for mer informasjon om du ønsker å delta. Vi trener litt ulike steder fra uke til uke.