Betaling LYN SKI

Alle som trener med LYN SKI må betale for medlemsskap og treningsavgift.

Betalinger går i tre omganger

a) Nye medlemmer ved oppstart på høsten

Alle som trener med oss, må være medlem. Et medlemskap er koblet til NIF barneforsikring for alle barn under 13 år. Eldre løpere har forsikring gjennom sin lisens, som fordrer medlemskap. Vi har en egen avgift for våre nye medlemmer som kommer til oppstart i oktober. Dere melder dere inn via Rubic og velger medlemskap HØST 2018. Pris kr. 150,- for resten av 2018.

 

b) Medlemskontingent

Betalingsinformasjon for medlemskontingent 2018, sendes ut januar 2018. Medlemskontingent betales over Rubic og har følgende rater:

LYN SKI Tilleggsvarianter med fotball Pris
Enkeltmedlem LYN SKI Kr. 520,-
Enkeltmedlem LYN SKI Og Lyn fotball Kr. 727,-
Familiemedlemskap LYN SKI Kr. 1.037,-
Familiemedlemskap LYN SKI Og Lyn fotball Kr. 1.451,-
Familiemedlemskap LYN SKI Og Lyn fotball pluss Lyn Topp fotball Kr. 1.864,-

 

c) Treningsavgift

Treningsavgift for sesongen 2017-2018, som går fra høst 2017 til påske 2018, sendes ut i januar 2018. Faktura kommer tilsendt i posten.

Informasjon om treningsavgifter finner dere her.