Innmelding i LYN SKI

Alle som trener i LYN SKI må være medlem av LYN SKI. Du kan enten tegne et enkelt medlemskap eller et familiemeldemskap.

Vi har nå gått over fra å bruke Min Idrett (NIF system) til å bruke RUBIC, som er felles for HELE LYN, både ski, fotball, toppfotball og SFK. Dette håper vi vil gjøre verden enklere for alle.

Lyn – SFK Lyn / LYN SKI / Lyn Fotball

Lyn er organisert som et allianseidrettslag, der Ski- og Fotballklubben Lyn (SFK) er moderlaget med LYN SKI, Lyn Fotball og FK Lyn Oslo (toppfotballen) under samme paraply. Alle tre allianselag er adskilt som klubblag med egne styrer og egen økonomi. Lyn SFK er vår felles arena som har et felles Lyn medlemsregister (kun medlem, ikke trening) samt drift av vårt felles klubbhus. Alle medlemmer i de tre lagene/klubbene er derfor både medlem av SFK og SIN KLUBB(er). Du må melde deg inn i LYN SKI selv om du allerede er medlem i Lyn Fotball. Innmeldingen gjøres kun én gang. Påmelding til trening gjøres hvert år.

 

Betaling og registrering av medlemskap 2017

LINK til registrering og betaling av medlemskap finner dere her: 

 

Medlemsavgift 2016/2017 for LYN SKI

Medlemsavgift enkelt medlem:kr. 520,-

Familiemedlemsskap (alle fra samme husstand):kr. 1037,-

Alle har fått melding om medlemskap og Rubic ila mars/april med betaling online. Det kan godt være det gjenstår litt rydding. Fortvil derfor ikke om du ikke finner frem, eller ikke får meldt på til arrangement. Det kan være det ligger igjen gammelt rusk fra systemet til NIF (Min Idrett) som også var en håndfull å ta del i.

Ved medlemskap i LYN SKI er man også automatisk medlem av Lyn (SFK), vår paraply. De som også trener fotball må melde seg inn i fotballen. Det påløper et noe høyere gebyr (kr. 200) for medlemskap i flere allianselag.

Et familiemedlemsskap må ha ett hovedmedlem og familiemedlemmer som bor i samme husstand. Familiemedlemsskapet dekker inntil to voksne og barn under 18 år.