Påmelding renn

Påmelding til renn går via MIN IDRETT

Påmelding og betaling

Klubben betaler påmeldingsavgift. Til noen renn kommer det opp et betalingskrav. Velg da \»klubben betaler\».  Så fremt du melder på innen selve påmeldingsfrist dagen, vil vi kunne få betalt. Om du melder på siste dagen, vil ikke funksjonen \»klubben betaler\» fungere. Du må da selv betale.

Merk at klubben betaler for skirenn, ikke annen konkurranse som løperen måtte delta på gjennom året.

Mange renn benytter ikke denne betalingsordningen, hvor man blir bedt om å betale. Da er det bare å melde på og ta ut en kvittering.

Avmelding og etteranmeldinger

Vet du at du har meldt på til renn, men allikevel ikke kommer, setter vi pris på at du melder av innen påmeldingsfristens utløp. Det sparer kroner. Dernest er det verd å merke seg at man bør melde seg på INNEN påmeldingsfristene. Alle etteranmeldinger faktureres dobbelt. I så fall fakturerer vi den enkelte for overskytende beløp (dobbeltbeløpet) hvis dette ikke har gått gjennom Min Idrett, hvor den enkelte selv må ta ansvar for betaling ved etteranmelding.

Gå renn, bli med lenge!

Vi ønsker at så mange barn som mulig skal gå renn. Dette fordi vi vet at de som går skirenn, holder lenger på med idretten! På skirenn er det klubbfølelse og fellesskap som står i fokus. Det er ikke så farlig om man ikke vinner. På langrenn er det først når man blir junior/senior at det virkelig gjelder. De som er best som små holder ikke alltid pallen når de blir eldre. Barn vokser ulikt, derfor ujevnheter også i sporet! Det viktigste er å ha fokus på treningslede og rennglede. Når du sender poden ut fra start i et skirenn skal du først be han/hun om å huske det viktigste – UT OG LET ETTER GODFØLELSEN! De vet hva det er, når de finner den!

Ofte er det oss voksne som blir hemskoen for barna aktivitet på renn. Vi tør ikke, vi blir bekymret for eventuelle sammenbrudd om poden kommer i siste del av resultatlisten, vi egnster oss for smøring – listen er lang! Det er aldri så skummelt som man tror. Ungene tar dette betydelig bedre enn voksne, også det å ikke vinne. Det ligger enormt med læring her for ungene, og voksne. Barna lærer struktur, konkurranse, ta seg ut, våge å satse, tåle å ikke vinne – være en del av noe. Og, der tryggheten i gruppa er god nok, rauser ungene seg til å glede seg over de som gjør det bra. Men først og frems måle seg med egne ferdigheter. Det er gjerne de samme fra ulike klubber som går renn gjennom sesongen. Alle vil derfor ha mange de kan måle seg mot, som ikke er fra egen klubb!

Vi er mange på renn og mange til å hjelpe til med smøring, råd og slikt. Om du har viljen til å lære å smøre enkelt og greit, skal vi hjelpe deg til å gi poden gode nok ski til renn. Til satsingrenn (noen gjennom året, info kommer) stiller vi med smørere og ekstra hjelp. Da er vi langt over hundre løpere som stiller til start! Utrolig gøy!