Påmelding renn

NYTT for sesong 2023-2024 er ISONEN fra NIF.

Alle med medlemskap i LYN SKI skal kunne logge seg inn og se sin bruker. Påmelding til renn går nå via ISONEN. 

Påmelding og betaling

Klubben betaler påmeldingsavgift til skirenn (ikke turrenn). Til noen renn kommer det opp et betalingskrav. Velg da \»klubben betaler\», så fremt du melder på i god tid.  Om du melder på siste dagen, vil ikke funksjonen \»klubben betaler\» fungere. Du må da selv betale.

Merk at du bør melde på ila fredagen, om fristen er søndag. Det er ikke gitt at vi får sendt gjennom betalinger ila helger.

Merk også at du skal bruke LYN SKI lue og racingdress (har du ikke racingdress (yngste) bruk LYN SKI jakke), så lenge klubben dekker din startkontingent og du går for klubben. Våre sponsorer følger med, og vil kun se våre luer både på små og store.

Merk at klubben betaler for skirenn, ikke annen konkurranse som løperen måtte delta på gjennom året. Du må også huske egen brikke. LYN SKI dekker ikke kostnaden ved leiebrikke for de som har glemt dette. Om du har glemt brikke, sørg for at du betaler arrangør der og da. Om vi får faktura, samler vi dette og legger på gebyr med fakturering mot slutten av sesongen. Vi ønsker ikke dette ekstraarbeidet.

Kort summert, LYN SKI dekker IKKE:

  • Start kontingent for løp
  • Startkontingent for rulleskirenn
  • Startkontingent for turrenn
  • Startkontingent for løpere som ikke er påmeldt trening i en skigruppe med treningsavgift.
  • Etteranmeldinger hvor arrangør dobler kontingenten
  • Leie av brikke for løpere fom rangerte klasser, dvs. 11 år

 

Tidtakerbrikke

Det brukes brikke når man går renn. I enkelte renn er det brikke i startnummeret, men i de fleste renn brukes vanlig emit brikke som festet til foten over skiskoen. Denne brikken kjøper man hos emit. Denne brikken kan brukes til alle konkurranser (ski, sykkel mm) så lenge EQ tar tiden. Brikken varer i mange år. Lenke til bestilling: https://emit.no/nettbutikk/langrenn/ny-emitag-brikke-v3/

Har du en brikke som har vart noen år kan dette byttes inn mot en ny til lavere pris.

Vi ber alle fom 11 år om å skaffe seg sin egen brikke.  Har man ikke brikke settes man opp med leie brikke. Denne faktureres klubben med startkontingenten. Vi forventer at utøverne har egen brikke. Vi sender derfor vippsoppkrav med gebyr hvis vi får faktura på leie av brikke.

 

Etterfakturering

Vi har et system for etterfakturering der det dumper inn faktura for løp, rulleskirenn og hvor vi på ordinære skirenn ser at det påløper ekstra kostnader for etteranmeldinger og leiebrikker. Vi bruker Vipps og sender betalingsanmodning til dere direkte med gebyr. Om denne avvises følger vi opp med purring og mail. Betales heller ikke dette, legges det på kr. 150,- og faktura sendes fra regnskapskontoret.

Det går unødvendig mye tid til slik oppfølging. Vi ber dere derfor om, å betale løp, rulleskirenn og turrenn direkte selv slik at vi ikke mottar faktura. Dette er ikke like lett på skirenn med etteranmeldinger og glemte brikker, så der bistår vi selvsagt, oppgjør på samme Vipps vis som over .

 

Avmelding og etteranmeldinger

Vet du at du har meldt på til renn, men likevel ikke kommer, setter vi pris på at du melder av innen påmeldingsfristens utløp. For junior og seniorløpere er det ikke like lett å få refundert beløp. Meld dere derfor på kun Norgescup renn dere VET at dere skal gå!

For øvrige renn i Oslo Skikrets, er det som regel mulig å melde av (men ikke gitt at vi får refundert). Vær derfor obs når dere melder på. Meld også på INNEN påmeldingsfrister, vi får ekstraarbeid og ekstrakostnader ved etteranmeldinger.

 

Gå renn, bli med lenge!

Vi ønsker at så mange barn som mulig skal gå renn. Dette fordi vi vet at de som går skirenn, holder lenger på med idretten! På skirenn er det klubbfølelse og fellesskap som står i fokus. Det er ikke så farlig om man ikke vinner. På langrenn er det først når man blir junior/senior at det virkelig gjelder. De som er best som små holder ikke alltid pallen når de blir eldre. Barn vokser ulikt, derfor ujevnheter også i sporet! Det viktigste er å ha fokus på treningslede og rennglede. Når du sender poden ut fra start i et skirenn skal du først be han/hun om å huske det viktigste – UT OG LET ETTER GODFØLELSEN! De vet hva det er, når de finner den!

Ofte er det oss voksne som blir hemskoen for barna aktivitet på renn. Vi tør ikke, vi blir bekymret for eventuelle sammenbrudd om poden kommer i siste del av resultatlisten, vi egnster oss for smøring – listen er lang! Det er aldri så skummelt som man tror. Ungene tar dette betydelig bedre enn voksne, også det å ikke vinne. Det ligger enormt med læring her for ungene, og voksne. Barna lærer struktur, konkurranse, ta seg ut, våge å satse, tåle å ikke vinne – være en del av noe. Og, der tryggheten i gruppa er god nok, rauser ungene seg til å glede seg over de som gjør det bra. Men først og frems måle seg med egne ferdigheter. Det er gjerne de samme fra ulike klubber som går renn gjennom sesongen. Alle vil derfor ha mange de kan måle seg mot, som ikke er fra egen klubb!

Vi er mange på renn og mange til å hjelpe til med smøring, råd og slikt. Om du har viljen til å lære å smøre enkelt og greit, skal vi hjelpe deg til å gi poden gode nok ski til renn. Til satsingrenn (noen gjennom året, info kommer) stiller vi med smørere og ekstra hjelp. Da er vi langt over hundre løpere som stiller til start! Utrolig gøy!