Påmelding renn

Påmelding til renn går via MIN IDRETT

Påmelding og betaling

Klubben betaler påmeldingsavgift. Til noen renn kommer det opp et betalingskrav. Velg da \»klubben betaler\».  Så fremt du melder på i god tid. Dagen før påmeldingsfrist. Om du melder på siste dagen, vil ikke funksjonen \»klubben betaler\» fungere. Du må da selv betale.

Merk at klubben betaler for skirenn, ikke annen konkurranse som løperen måtte delta på gjennom året. Du må også huske egen brikke. LYN SKI dekker ikke kostnaden ved leiebrikke for de som har glemt dette.

Noen arrangører benytter ikke påmelding og betalingsordningen med Min Idrett, hvor man blir bedt om å betale. Hvis det ikke er turrenn, må dere ta melde på og ta ut kvittering og be om refusjon.

Kort summert, LYN SKI dekker IKKE:

 • Start kontingent for løp
 • Startkontingent for rulleskirenn
 • Startkontingent for turrenn
 • Startkontingent for løpere som ikke er påmeldt trening i en skigruppe
 • Etteranmeldinger hvor arrangør dobler kontingenten
 • Leie av brikke for løpere fom rangerte klasser, dvs. JG11

 

Etterfakturering

Vi har et system for etterfakturering der det dumper inn faktura for løp, rulleskirenn og hvor vi på ordinære skirenn ser at det påløper ekstra kostnader for etteranmeldinger og leiebrikker. Vi bruker en Vipps ordning hvor vi sender betalingsanmodning til dere direkte. Om denne avvises følger vi opp med ny purring og mail og en siste purring. Betales heller ikke dette, legges det på kr. 100,- og faktura sendes fra regnskapskontoret.  Det går unødvendig mye tid til slik oppfølging. Vi ber dere derfor om, så sant det er mulig, å betale løp, rulleskirenn og turrenn omgående slik at vi ikke mottar faktura. Dette er ikke like lett på skirenn med etteranmeldinger og glemte brikker, så det ordner vi, på samme Vipps vis som over .

Corona sesong

Alt er annerledes i 2020-2021, så også skirenn. Noen renn har måttet lage renn med begrensning i antall utøvere. Vi ser at mange løpere melder seg på to ulike renn til samme dag «for sikkerhetsskyld». Enten for å være sikker på et skirenn, eller fordi de er usikre på værforholdene. Dette gir noen utfordringer, for flere.

 • Alle som melder seg på to rennsteder opptar en ekstra plass som noen andre ikke får.
 • I ønsker ikke å være Oslo klubben som teppebomber «bygda» så ikke andre kretser får gått renn i egen krets. Når så er sagt er dette selvsagt et ansvar som først og fremst hviler på arrangøren og ikke løperen eller løperens klubb. Men, vi kan ha det med oss som noe vi husker på.
 • Selv om du sier fra deg plassen i siste liten, er det andre som ikke får planlagt sin treningshverdag med så stor forutsigbarhet som mulig, så lenge du «holder på to renn».
 • LYN SKI betaler IKKE for deltagelse ved to renn samtidig. Dette ser vi på faktura i etterkant. Dukker det opp to parallelle påmeldinger sender vi faktura til løper i etterkant med et påslag på kr. 100 for administrasjon. Det blir da en sum som kommer i tillegg til selve startkontingenten for «ekstra løpet».
 • Enkelte renn sender betalingskrav direkte til klubben ved påmelding. Dette er renn utenfor Oslo skikrets. Også her følger vi med og fakturerer om vi ser doble påmeldinger. Når et renn først er betalt via Sports Admin (administrasjonsdelen av Min Idrett som dere ser) er det ingen retur. Vi kan ikke ta jobben med å søke etter refusjoner på ulike renn. Det er løperens ansvar å holde orden i egne løyperekker .

Avmelding og etteranmeldinger

Vet du at du har meldt på til renn, men likevel ikke kommer, setter vi pris på at du melder av innen påmeldingsfristens utløp. Det sparer kroner. Dernest er det verd å merke seg at man bør melde seg på INNEN påmeldingsfristene. Alle etteranmeldinger faktureres dobbelt. I så fall fakturerer vi den enkelte for overskytende beløp (dobbeltbeløpet) hvis dette ikke har gått gjennom Min Idrett, hvor den enkelte selv må ta ansvar for betaling ved etteranmelding.

Gå renn, bli med lenge!

Vi ønsker at så mange barn som mulig skal gå renn. Dette fordi vi vet at de som går skirenn, holder lenger på med idretten! På skirenn er det klubbfølelse og fellesskap som står i fokus. Det er ikke så farlig om man ikke vinner. På langrenn er det først når man blir junior/senior at det virkelig gjelder. De som er best som små holder ikke alltid pallen når de blir eldre. Barn vokser ulikt, derfor ujevnheter også i sporet! Det viktigste er å ha fokus på treningslede og rennglede. Når du sender poden ut fra start i et skirenn skal du først be han/hun om å huske det viktigste – UT OG LET ETTER GODFØLELSEN! De vet hva det er, når de finner den!

Ofte er det oss voksne som blir hemskoen for barna aktivitet på renn. Vi tør ikke, vi blir bekymret for eventuelle sammenbrudd om poden kommer i siste del av resultatlisten, vi egnster oss for smøring – listen er lang! Det er aldri så skummelt som man tror. Ungene tar dette betydelig bedre enn voksne, også det å ikke vinne. Det ligger enormt med læring her for ungene, og voksne. Barna lærer struktur, konkurranse, ta seg ut, våge å satse, tåle å ikke vinne – være en del av noe. Og, der tryggheten i gruppa er god nok, rauser ungene seg til å glede seg over de som gjør det bra. Men først og frems måle seg med egne ferdigheter. Det er gjerne de samme fra ulike klubber som går renn gjennom sesongen. Alle vil derfor ha mange de kan måle seg mot, som ikke er fra egen klubb!

Vi er mange på renn og mange til å hjelpe til med smøring, råd og slikt. Om du har viljen til å lære å smøre enkelt og greit, skal vi hjelpe deg til å gi poden gode nok ski til renn. Til satsingrenn (noen gjennom året, info kommer) stiller vi med smørere og ekstra hjelp. Da er vi langt over hundre løpere som stiller til start! Utrolig gøy!