Lisens (13 år +)

Alle utøvere over 13 år må ha skilisens. Skilisens gjelder for langrenn og rulleski.

Skilisens er nødvendig for å få gå skirenn, samt at den gjelder som forsikring for utøvere under trening og i konkurranse. Lisensåret på ski gjelder fom 1. oktober tom 30. september året etter.

NSF sin informasjonsside om lisens her.

 

NIF barneforsikring

Dette gjelder for alle barn som ikke har fylt 13 år og dekker skade/ulykke som har oppstått på trening eller i konkurranse.

 

 Fra fylte 13 år 

  • Alle utøvere som fyller 13 år innen sesongens utløp, må søke om lisens før utøvere fyller år.
  • Alle som har fylt 13 år og har sin lisens må bare fornye denne. Dette gjør du vet å betale faktura. Sjekk profilen i ISONEN.
  • Skulle det være utfordringer med lisensen er det bare å ta kontakt med oss (post@lynski.no)

 

For nye søkere av lisens:

  • Vi generer lisens for alle våre utøvere som skal ha dette.
  • Send mail til post@lynski.no og be om ny lisens for din utøver. Noter for- og etternavn samt fødselsdato.
  • Dere får melding om at lisens er opprettet og faktura klar for betaling.
  • Lisens gjelder fra den er opprettet og til forfall av faktura. Ubetalte faktura etter forfall gir ikke gyldige lisenser.
  • Vi anbefaler «Langrenn grunnlisens».  Den bør være dekkende for yngre utøvere. Satsende junior/senior kan vurdere en dyrere og mer omfattende lisens. Type lisens styrer dere selv via ISONEN.
  • Pris på langrenn grunnlisens er ca 350 kr/årlig.

Kun betalt lisens er gyldig. Dette er utøvers ansvar.

 

Hva gjør jeg når barnet fyller 13 år utenom skisesongen

Hvis din utøver fyller 13 år utenom skisesongen bør du vurdere å tegne forsikring allerede på våren. Dette fordi vi har treninger for ungdomsteam fra mail. For eldste u-team starter sesongen på våren, for yngste u-team er det noen økter, og så full oppstart fra august. Lisensforsikringen dekker også skade på trening.

Hvis din utøver ikke er aktiv på trening før skisesongen er igang igjen, kan du tegne engangslisens ved deltagelse på rulleskirenn for deretter å tegne ordinær lisens fom 1. oktober.

 

Voksne og turrenn

Voksne som går turrenn kan også løse lisens gjennom LYN SKI. Lisens fordrer medlemskap i klubben. Dere må kontakt klubben for å be oss generere lisens til dere.

 

Andre lisenser

Vi generer også lisenser for Friidrett og Triathlon. Her bestiller og betaler dere lisens online via de respektive forbund. LYN SKI godkjenner medlemsskapet. Send oss gjerne en mail om at dere har søkt lisens for Friidrett eller Triathlon, post@lynski.no Dere mottar da fullverdig kvittering på mail fra de respektive forbund.

 

Ved eventuell skade

Skulle det være en ulykke ifb med trening eller renn gjelder lisens som forsikring. Skade må meldes inn omgående til Idrettens Skadetelefon. Lenke til Idrettens skade tlf og sider finner du her.  Ta også kontakt med admin/Annik. Dere trenger en bekreftelse på medlemskap.

Skaden må meldes inn før man tar kontakt med behandlere. Dette gjelder selvsagt ikke akutt besøk på legevakten. Men, all annen behandling skal først vurderes av skadetelefonen. De er raske og flinke til å finne løsninger og behandlere.

 

Bruk av tidtakerbrikke

Mer informasjon her: https://lynski.no/medlem/pamelding-renn/