Lisens (13 år +)

Alle utøvere over 13 år må ha skilisens. Skilisens gjelder for langrenn og rulleski.

Skilisens er nødvendig for å få gå skirenn, samt at den gjelder som forsikring for utøvere under trening og i konkurranse. Lisensåret på ski gjelder fom 1. oktober tom 30. september året etter.

 Fra fylte 13 år 

  • alle utøvere som fyller 13 år innen sesongens utløp, må søke om lisens så snart de fyller 13 år
  • alle som har fylt 13 år og har sin lisens må bare fornye denne. Dette gjør du vet å betale faktura. Sjekk profilen i EQ. Det skal også sendes ut varsler via Min Idrett.
  • Skulle det være utfordringer med lisensen er det bare å ta kontakt med Annik (post@lynski.no)

For nye søkere av lisens:

  • Vi generer lisens for alle våre utøvere som skal ha dette.
  • Send mail til post@lynski.no og be om ny lisens for din utøver.
  • Dere får melding om at lisens er opprettet og faktura klar for betaling.
  • Lisens gjelder fra den er opprettet og til forfall av faktura. Ubetalte faktura etter forfall gir ikke gyldige lisenser.
  • Vi anbefaler «Langrenn grunnlisens».  Den bør være dekkende for yngre utøvere. Satsende junior/senior kan vurdere en dyrere og mer omfattende lisens. Type lisens styrer dere selv via Min Idrett.

Kun betalt lisens er gyldig. Dette er utøvers ansvar.

 

Voksne og turrenn

Voksne som går turrenn kan også løse lisens gjennom LYN SKI. Lisens fordrer medlemskap i klubben.Dere må kontakt klubben for å be oss generere lisens til dere.

 

Andre lisenser

Vi generer også lisenser for Friidrett og Triathlon. Her bestiller og betaler dere lisens online via de respektive forbund. LYN SKI godkjenner medlemsskapet. Send oss gjerne en mail om at dere har søkt lisens for Friidrett eller Triathlon, post@lynski.no Dere mottar da fullverdig kvittering på mail fra de respektive forbund.

Ved eventuell skade

Skulle det være en ulykke ifb med trening eller renn gjelder lisens som forsikring. Skade må meldes inn omgående til Idrettens Skadetlf. Dette kan også gjøres på nett. Lenke til Idrettens skade tlf og sider finner du her.  Ta også kontakt med admin/Annik. Dere trenger en bekreftelse på medlemskap.