Utmelding

Bruk dette skjemaet dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i Lyn Ski. Vi er takknemlige for om du fremdeles vil stå som medlem, selv om du ikke lenger går aktivt på ski. Husk at enkeltmedlemmer i familiemedlemskap ikke trenger å melde seg ut.

Utmeldingen vil ikke påvirke medlemskap i Lyn Fotball eller FC Lyn Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at dugnad i skiboden utføres sommeren etter skisesongen. Det er derfor ikke fritak for sommerdugnad ved utmelding på vårparten.