Nå skal det slukes MIL

M I LS L U K E R K O N K U R R A N S E N  (barnas skiklubb telling)   E R    I     G A N G

Allemedlemmer registrerer antall kilometer slukt i løpet av sesongen 2010-2011.

For å gjennomføre konkurransen må den som vil være med registrere seg – og da ikke minst all aktivitet på

www..barnas-skiklubb.no.HUSK også å registrere klubben din!

Til slutt vil skiforeningen premiere alle som klarer kravene til sin klasse – og LYN SKI vil også bistå med et gavedryss som vi tar på sesongavslutningen. (dato kommer).

Kilometer- kravet tilsvarer krav til Barnas skimerke i gull: 6-7 år 50 km; 8-9 år 100 km; 10-11 år 200 km; 12-13 år 300 km; og 14 år 500 km. Følgende regnes som en skitur:
• Alle skirenn og treninger på ski med skigruppa, uavhengig av varighet.
• Andre skiturer utenom treningene som varer minst 45 minutter.
• Lek på langrennski i minst 45 minutter, f.eks. skileik uten heiskjøring.
Det er kun langrennskilometer som inngår.