NB. Endring i starttid for G11 og J14 Oslo Sprint

Kun endring i starttider for G11 og J14. Ny startliste lagt ut på linken under.