NYTT Galleri

Endelig et nytt galleri på plass! Mange bilder av store og små.

Vil du kjøre slideshow! Åpne ønsket album. Klikk på første bilde. Velg forstørrelsesglass under bildet. Større bilde kommer opp i slow motion. Før kurseren over høyre kant, øvre halvdel. Da får du opp «next» og kan velge neste bilde.