Nyttig info til KM Skagen Oslo Sprint 2015

IMG 2926

Nyttig info til rennet her: 

KM Skagen Oslo Sprint –Info lagt ut 7. Januar 2015

       Renndato lørdag 10. Januar – Sognsvann Snøpark

       Første startende er kl. 09.00. De eldste starter først.

       Påmeldte: 870 stk. Vær og vind får vi ikke gjort noe med. Vi ber derfor om alles gode velvilje til gjennomføringen av arrangementet. KM Skagen Oslo Sprint er ett av få renn som ikke blir avlyst pga snømangel i vårt område.

       Startnummer

 • Tidtakker brikken sitter i startnummeret. Dette må være skikkelig festet.. Samme startnummer brukes til alle heat. Mister man startnummer vil man ikke få tid. Man kan fritt bevege seg med startnummer på. Tid vil ikke registreres utenom tiden løperens heat er satt til å gå. De som går to runder vil ikke utløse slutt tid før passering av målbue etter siste runde.

       Parkering

 • Det vil være rennparkering ved klubbhuset i Olav M Tovigsvei (første venstre etter Kiwi), samt på Sognsvann. Program og startlister følger vanlig parkeringsgebyr.

       Store kull

 • G11 er et stort kull. Her vil det bli satt opp to rader med løpere. Dette er vår eneste mulighet til å få avviklet rennet, med hensyn til tid og gjennomføring gitt gjeldende snøforhold og antall påmeldte.

       Runder – 

 • Runden har en sløyfe på jordet, dvs. over broen.
 • 8-10 år,  en runde (her vurderes det evt. endring)
 • 11-14 år, en runde
 • 15/16 år og eldre, to runder

       Korridorer

 • Det vil være to korridor eropp bakken. Her må løper velge spor. Det er ikke lov å flytte spor når man først har valgt. Bytte av korridor kan medføre diskvalifisering.
 • Det vil være to korridoerer mot målgang. Det er ikke lov å bytte valgt korridor. Bytte av korridor kan medføre diskvalifisering.

       Premieutdeling

 • Kullene tom 10 år vil ha premieutdeling ute ved målgang.
 • Kull fom 11 år vil ha premieutdeling på LYN klubbhus.

       Klage prosedyre

 • Reglement for langrenn, § 361, Protester og appeller
 1. Frist for klage er 15. Minutter etter målgang
 2. Gebyr for klage, kr. 250,-
 3. Klagen må frelegges skriftlig og leveres rennkontoret
 4. Klagen behandles ikke før klagegebyret er betalt
 5. Klagen behandles av rennets jury

 

ARENAKART – Oppdatert

       Kjøreplan her

 

       SE ELLERS våre web sider for KM Skagen Oslo Sprint: http://lynski.no/arrangement/oslo-sprint

/    

     /AB