Nyttig INFO

Oslo Sprinten er fulltegnet.

Vi legger til etteranmeldinger der det er plass i heat.

G12 og G13 er fulle og det er ingen plasser til etteranmeldinger.

 

Eldste starter først.

Kjøreplan legges ut torsdag.

Startlister legges ut fredag – følg med.