Om fluorforbud

Som alle vet gjelder et fluorforbud i alle klasser til og med 16 år. Forbudet gjelder glidprodukter.  Vi tror og forventer at alle overholder fluorforbudet.

Det er gjennomført tester ved flere av årets renn. Det gis ikke sanksjoner men det er viktig å at alle helhjertet støtter opp under forbudet. Det er verdt å merke seg at testene er sensitive, slik at det er stor sjanse risiko for positiv test om det brukes børster eller annet utstyr som har vært brukt til fluorholdige produkter. For å redusere faren for en rød test anbefaler NILU at følgende metoder:

  • Ski som har vært smurt med fluor tidligere vaskes tre ganger med Toko Racing  Wax Remover eller andre typer rensevæske med samme funksjon. Etter hver vask tørkes skiene grundig med fiberlene/tørkepapir for å ta opp mest mulig voksrester.
  • Bruk ny fiberlene/nytt papir til hvert rensetrinn.
  • Bruk kun fluorfrie produkter.
  • Bruk kun børster og arbeidsredskap som ikke har vært brukt på fluor tidligere.
  • Dersom smørejern er brukt på fluor tidligere: Tørk av godt og rengjør jernet.
  • Ikke smør ski i nærheten av andre som smører med fluor.
  • Hold det rent og ryddig der du smører ski, og fjern evt. fluoravfall før du starter smøreprosessen.

For mer informasjon se her: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/hms–og-skismoring/

 

Hilsen LYN SKI