Dugnad Ullevaal Stadion_Telleapparat

Dugnad i LYN SKI

Lyn Ski er som de fleste andre idrettsklubber i Norge avhengig av foreldrenes innsats for å skaffe inntekter til klubbens aktiviteter for barna. Vi er derfor heldige i Lyn Ski som har avtale med Ullevål Stadion om å stå i telleapparater på fotballkamper! Dette utgjør en stor andel av inntekstgrunnlaget til LYN SKI og er dermed et viktig bidrag for at ditt barn får ha det gøy på ski. Vi har satt vaktlister i system da generalforsamlingen (foreldrene) i LYN SKI har bestemt at det er rimelig at alle er med og bidrar og ikke bare de som (alltid) melder seg frivillig. Da blir det mindre på hver enkelt, og ved at alle er med styrkes også dugnadsånden i Lyn Ski, en grunnleggende verdi i all breddeidrett. Derfor får alle innkalling til dugnader ihht opplegget nedenfor.

Lyn Ski bemanner telleapparatet på Ullevål Stadion. Telleapparatene blir bemannet av foreldre (eller løperne selv når de er over 17 år) til barn i gruppene 2002 og opp til seniorer fra Lyn Ski.

 

Antall vakter for sesongen 2017

(se også under informasjon om telleapparater):

  • 2001 – junior/senior: 3 vakter
  • 2002 – 1 vakt

For søsken kommer 1 vakt i tillegg. Denne «kvantumsrabatten» gis ikke hvis eldste løper er junior/senior.

Mer informasjon vedrørende denne dugnaden finner du her:

Telleapparater Ullevaal Stadion

Pekeren er til Vaktlisten for 2017:

Vaktliste Telleapparat_publisert mai 2017

 

Husk å sjekke sidene regelmessig – det kan skje endringer på grunn av endret behov fra Ullevaal Stadion eller Norges Fotballforbund.

Det er ditt ansvar å bytte med en annen hvis du ikke kan stille på en kamp du er satt opp på. Dersom du bytter vakt må du sende en mail til innpisker/arrangementsansvarlig og lyn.langrenn@gmail.com med informasjon om hvem som overtar din vakt.

Pekeren over viser også hvem som er «innpisker/arrangementsansvarlig».

Vakter i telleapparatene skal ha fylt 17 år. Dersom du ikke har fylt 17 år er forutsetningen at en av dine foresatte tar vakten. 

 

«Innpisker»/Arrangementsansvarlig

Vi skal stille med en «arrangementsansvarlig» for telleapparatene pr kamp. Dette er definitivt ikke så omfattende som det kan høres ut som, og innebærer primært å hjelpe Ullevaal Stadions representant med inn- og utsjekk. Denne oppgaven regnes for tiden som to vakter. Oppgaven som arrangementsansvarlig blir normalt tildelt eldre junior, senior og oppmenn/enkelte foresatte. Se pekeren under for en mer detaljert oversikt over oppgaver.

Innpisker på Ullevaal Stadion:

Oppgaver for innpisker

 

Oppgaver for vakter i telleapparatene

Denne pekeren er til instruks for billettkontrollørene:

Instruks for billettkontrollører

 

Retningslinjer for tildeling av vakter i telleapparatene

  1. Vakter i telleapparatene skal være minst 17 år (krav fra Ullevaal stadion). Det er juniorene/seniorene selv som skal ta vaktene, forutsatt at de er 17 år gamle. Ellers er det foreldre eller andre over 18 år som må ta vaktene.
  2. «Innpisker» godskrives for 2 vakter. Denne oppgaven tildeles «eldre junior» og oppmenn/foreldre.

Kommentarer og forslag kan sendes til lyn.langrenn@gmail.com

 

Vennlig hilsen

på vegne av Dugnadsgruppen

Maria Torgersen