Telleapparater Ullevaal Stadion

Se linken: Vaktliste for Telleapparat_publisert mai 2017

Husk å sjekke sidene regelmessig – det kan skje endringer på grunn av endret behov fra Ullevaal Stadion eller Norges Fotballforbund.

Det er ditt ansvar å bytte med en annen hvis du ikke kan stille på en kamp du er satt opp på. Dersom du bytter vakt må du sende en mail til lyn.langrenn@gmail.com med informasjon om hvem som overtar din vakt.

Pekeren over viser også hvem som er «innpisker/arrangementsansvarlig».

Vakter i telleapparatene skal ha fylt 17 år. Dersom du ikke har fylt 17 år er forutsetningen at en av dine foresatte tar vakten.

«Innpisker»/Arrangementsansvarlig

For 2015 skal vi stille med en «arrangementsansvarlig» for telleapparatene pr kamp. Dette er definitivt ikke så omfattende som det kan høres ut som, og innebærer primært å hjelpe Ullevaal Stadions representant med inn- og utsjekk. Denne oppgaven regnes (inntil videre) som to vakter. Oppgaven som arrangementsansvarlig blir normalt tildelt eldre junior, senior og oppmenn/enkelte foresatte. Se pekeren under for en mer detaljert oversikt over oppgaver.

Oppgaver for «Innpiskere»

Oppgaver for vakter i telleapparatene

Denne pekeren er til Ullevål stadions oppgavebeskrivelse for vakter. Instruksen blir også gjennomgått foran hver kamp.

Retningslinjer for tildeling av vakter i telleapparatene

  1. Vakter i telleapparatene skal være minst 17 år (krav fra Ullevaal stadion). Det er juniorene/seniorene selv som skal ta vaktene, forutsatt at de er 17 år gamle. Ellers er det foreldre eller andre over 18 år som må ta vaktene.
  2. «Innpisker» godskrives for 2 vakter. Denne oppgaven tildeles «eldre junior» og oppmenn/foreldre.

Kommentarer og forslag kan sendes til lyn.langrenn@gmail.com

 

Vennlig hilsen

på vegne av Dugnadsgruppen

Maria Torgersen