Oslo Sprinten LYN SKI- 20.mars 2011

Søndag 20.mars skal Lyn Ski arrangere Oslo Sprint i Snøparken, dette er et stort og viktig arrangement for Lyn Ski og her må vi mobilisere alle de ressursene vi kan. Hold av datoen – bli med i den store dugnaden!

Vi må ha folk som rigger opp og rigger ned arenaen samt er løypevakter, ressurser i start og målområdet, sekretariat, kafeteria og premieutdeling, parkering og programsalg ++.  Disse aktivitetene belastes klassene som går rennet.  Kakebaking og vaffelrøre sørger de yngste klassene i klubben for.  De som får gå er fra J/G – 9 år og oppover, rennet er KM for juniorer.  Vi kan regne med rundt 500 deltagere så det er et stort arrangement som krever mye planlegging og forberedeleser, og når vi står der 20.mars skal alle vite hvilke oppgaver de skal gjøre som gjør at dette arrangementet går som en drøm.

Sett av datoen allerede nå i kalenderen.  Det er kjempeviktig at alle stiller opp, da får vi et skikkelig renn vi alle kan være stolte av.  Selv om rennet går dagen etter Birbebeineren så er ikke det noen unnskyldning for ikke å stille opp.