Påmeldinger

Påmeldinger til arrangement, skjer stort sett i vårt nye system RUBIC

Påmelding til SKIRENN og RULLESKIRENN, skjer via Min Idrett til Norges Idrettsforbund. Minidrett.no