Politiattester LYN SKI

Politiattest LYN SKI 

Alle som bidrar aktivt inn i LYN SKI som oppmenn, trenere, styreaktive skal ha godkjent vandelsattest. Dette er selvsagt viktig for alle parter.

Dette gjelder:

 • Alle trenere på:
  • Skituppen
  • Skileik og MINI skileik
  • Barneteam
  • Ungdomsteam
  • Junior
  • Senior (fordi de også jobber med jr utøvere)
  • Paraidrett, begge grupper
 • Oppmenn på alle grupper
 • Styremedlemmer

En vandelsattest har ikke lenger en utløpsdato (ny ordning fom 2019) så lenge den er utstedt for samme arbeidsgiver og samme oppgaver.  Trenere og oppmenn med vandelsattest fra annen klubb eller arbeidsgiver, MÅ søke om ny attest for jobb og engasjement i LYN SKI. Til denne søknaden skal det vedlegges formålsattest fra LYN SKI (se under).

Alle som alt har en godkjent attest utstedt ifb med LYN SKI (man har søkt med formålsbrev fra LYN SKI som underlag), beholder attesten under sitt engasjement i klubben så lenge han/hun er i samme type engasjement.

 • Vandelsattest søker dere om via lenken under
 • Den som søker må legge ved formålsbrev fra klubben. Se lenger ned. Du velger formålsbrev for enten trener eller oppmann. Styremedlemmer/oppmenn og voksenhjelpere velger oppmanns/tillitsverv.
 • Kopi av godkjent søknad sendes post@lynski.no.
 • Merk mailen med: Politiattest og ditt navn.
 • NY godkjennelse som leveres klubben kan IKKE være eldre enn 3 mnd.
 • Klubben har rett til  å søke om ny attest for enkeltpersoner med jobb/verv, hvis man mener det er behov.

 

 

Lenke til søknad for politiattester

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

 

Formålsattester 2019/2020

Formålsattest_LYN SKI_for TRENERE_s
Formålsattest_LYN SKI_for Oppmenn og Tillittsverv_s