Politiattester LYN SKI

Politiattest LYN SKI 2018-2019

Alle som bidrar aktivt inn i LYN SKI som oppmenn, trenere, styreaktive skal ha godkjent vandelsattest. Dette er selvsagt viktig for alle parter.

Dette gjelder:

 • Alle trenere på:
  • Skituppen
  • Skileik og MINI skileik
  • Barneteam
  • Ungdomsteam
  • Junior
  • Senior (fordi de også jobber med jr utøvere)
  • Paraidrett, begge grupper
 • Oppmenn på alle grupper
 • Styremedlemmer

Etter at Finnmark politidistrikt overtok arbeidet med å utstede attester for noen år siden har det vært uklare forhold rundt politiattester/vandelsattester. Utfordringene har bestått i at alle som allerede har en attest, ikke har kunnet søke om ny. De som har søkt om ny har gjort dette, fordi regelverket har krevd ny søknad for ny oppgave i samme klubb.

For 2018 vil ordningen i LYN SKI være slik (i påvente av at myndighetene blir enige om hvordan de skal løse utfordringen over):

 • Alle som bidrar aktivt inn i LYN SKI SKAL HA GODKJENT Vandelsattest
 • Har du en godkjent attest som er under 3 år gammel, kan kopi av denne sendes inn og brukes for sesong 2018-2019.
 • Har du ikke en godkjent søknad som er 2 år eller yngre, må du søke om ny attest. Søk omgående.
 • Vandelsattest søker dere om via lenken under
 • Den som søker må legge ved formålsbrev fra klubben. Se vedlegg. Du velger formålsbrev for enten trener eller oppmann. Styremedlemmer velger oppmannsbrevet.
  • Formålsattest for trenere
  • Formålsattest for oppmenn
 • Kopi av godkjent søknad sendes post@lynski.no.
 • Merk mailen med: Politiattest og ditt navn.

 

 

Lenke til søknad for politiattester

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

 

Formålsattester

Formålsattest_TRENER_LS2018

Formålsattest_OPPMANN_LS2018