Premiering

Årskull   Type renn Premiering
8 – tom 10 år 2008-2007 Kretsrenn 100 %
11 – tom 12 2006-2005 Kretsrenn 100 %
13 – tom 14 år 2004-2003 KM 100 %
15-tom 16 år 2002-2001 KM 50 %
17 år + tom 20 2000+ KM 1/3 –

 

Premiering skjer ca en halv time etter start på siste heat for klassen (finale for rangerte, heat II for yngste). Tidsskjema for premiering:

Klasse Første heat Siste finale Ca premiering
Menn senior 09:30:00 09:50:30 10:20
Kvinner 17-19 09:37:39 09:53:30 10:20
Jenter 16 09:41:30 10:16:00 10:50
Gutter 16 10:02:30 10:47:30 11:20
Jenter 15 10:28:00 11:14:30 11:45
Gutter 15 10:35:30 11:22:00 11:55
Pause 11:23:00 11:37:00
Jenter 14 11:37:00 12:28:00 13:00
Gutter 14 11:47:30 12:35:30 13:05
Jenter 13 12:38:30 13:29:30 14:00
Gutter 13 12:47:30 13:37:00 14:05
Jenter 12 13:41:00 14:38:30 15:10
Gutter 12 13:55:00 14:46:00 15:15
Jenter 11 14:49:00 15:47:30 16:20
Gutter 11 15:02:30 15:55:00 16:30
Jenter 10 16:01:00 Ved målgang  
Gutter 10 16:09:00 Ved målgang  
Jenter 09 16:34:00 Ved målgang  
Gutter 09 16:40:00 Ved målgang