Rubic og Laget Mitt

Hele Lyn bruker Rubic til håndtering av medlemsbasen. Dere møter derfor Rubic både på ski og fotball. Alle medlemmer har sin profil.  Vi ønsker mest mulig informasjon. Registrer derfor barnet ditt, og legg også gjerne inn deg selv som foresatt. Du trenger ikke å være medlem.

Har du endringer mht til adresse, mailkontakt eller tlf ber vi deg endre dette i din eller barnets profil i Rubic. Det gjør at vi alltid holder oss oppdatert med kontaktinfo.

Rubic er koblet til Min Idrett og NIF sin database. Det gjør at informasjon endret i Rubic, også vil endre seg i Min Idrett. På ski bruker vi Min Idrett til påmelding til renn. For alle interne aktiviteter, så som samlinger og trening, bruker vi Rubic.

 

Laget Mitt

Laget Mitt, er en enkel app som er koblet til Rubic. Vi bruker den til de ulike gruppene. Det er enkelt med rask informasjon. Vi legger ut alle treningsøkter for de ulike gruppene, og du, som er påmeldt til trening, kan følge med gjennom sesongen. Lagetmitt.net. Last ned appen, lag en bruker. Du blir automatisk koblet til den gruppen du tilhører.

Ta kontakt om noe er uklart!

post@lynski.no

eller ring Annik, tlf: 90 19 98 69