Rulleskiøkter høst 2013

Rulleskiøkter høst 2013    

Yngre aldersbestemte grupper – 9-13

41

tirsdag

8.okt

J 10

41

torsdag

10.okt

J/G 13, J 12

42

tirsdag

15.okt

G 10

42

torsdag

17.okt

J/G 13, G 12

43

tirsdag

22.okt

J 9

43

torsdag

24.okt

J/G 13, J 11

44

tirsdag

29.okt

G 9

44

torsdag

31.okt

J/G 13, G 11

45

tirsdag

5.nov

J 10

45

torsdag

7.nov

J/G 13, J12

46

tirsdag

12.nov

G 10

46

torsdag

14.nov

J/G 13, G 12

47

tirsdag

19.nov

J 9

47

torsdag

21.nov

J/G 13, J 11

48

tirsdag

26.nov

G 9

48

torsdag

28.nov

J/G 13, G11

49

tirsdag

3.des

J 12

49

torsdag

5.des

J/G 13

50

tirsdag

10.des

G 12

50

torsdag

12.des

J/G 13

 

 

lyn logo bruk

   LYN SKI

post@lynski.no