Skitrening med ski!

Vinteren har satt seg med snø og skiføre fra Sognsvann. Treningene fremover blir lagt til Snøparken med ski på beina.
Tirsdager: Klassisk
Torsdager: Skøyting
Merk start av trening fra Snøparken (ved bandybanen, NIH) kl 1800. Kom tidsnok.
Noen av gruppene vil velge andre steder/tider. Følg med på gruppesidene.