Søndags langturer

Lyn Ski inviterer til felles egentrening/frivillig langtur hver søndag i høst (2019)

Langturene er ikke å regne som organisert trening, men et forsøk på å legge til rette for et felles oppmøtested for de som ønsker noen å trene sammen med på egentreningene. Det vil ikke være trenere til stede og heller ikke andre voksne ledere.

Voksne som ønsker en tur er selvsagt velkomne. Det samme gjelder selvsagt trenere som vil trene selv.

Selve turen avtaler dere selv i forhold til programmet fra trener. Langturene er ment å være rolige så det er lurt å løpe eller gå sammen med andre som er på et relativt likt nivå.

Tilbudet er primært for på Hovedlandsrenngruppen, dvs 15/16 år og eldre.

Yngre er velkomne, men bør da ha med en forelder eller annen voksen. Yngre grupper kan også gjerne legge fellesturer til dette tidspunktet.

Det blir rulleski i partallsuker og løping på oddetallsuker. Oppmøte er søndager kl. 09:30.

  • Oppmøtested på rulleski (partallsuker) à parkeringsplassen ved Tåsen senter. Vi oppfordrer da til å legge turen oppover riksvei 4 mot Nittedal.
  • Oppmøtested på løpeturer (oddetalsuker) à bommen på Sognsvann. Ivar Formoes Minneløptraseen kan være ert forslag til tur, men det er mange alternativer.

Første gang er uke 36 (rulleski) og siste gang uke 47 (løpetur)