Stafetter

Stafetter er gøy! Gjennom sesongen mobiliserer vi til to stafetter – spesielt Rustadstafetten og Hemingstafetten. Her følger litt nyttig info. 

Alle stafetter har intern påmelding – dvs vårt system (der du melder deg på til trening). Vi setter opp lag. LYN SKI har en policy om ikke å toppe lag opp til 12 år. Vi lager jevne lag – det er viktig at alle har det gøy. I de minste klassene er alltid opplevelsen så stor at man mister grepet om hvem og hvilke lag som gikk fort. 

Oslo Skifestival – 8-14 år. Her er det en dag individuelt og en dag stafett. Arrangeres i januar (2013 datoer: 19 og 20. januar)

OSLO SKIFESTIVAL – Klasseinndeling:

Mix jenter/gutter 8-9-10 år 3 x 2 km 
Mix jenter/gutter 11-12 år 3 x 2 km 
Jenter 13-14 år 3×3 km 
Gutter 13-14 år 3×3 km

 

Rustadstafetten – Mix lag på samme alderstrinn. Dato for 2013: Søndag 3. februar. Dette er et satsningsrenn hvor LYN SKI tradisjonelt stiller med mange mange lag – også mange lag med voksne! Se mer info for Rustadstafetten 2013 her. Klassisk stafett.

9 år – (j/ g mix-lag) *

3 x 1,5km 

10 år – (j/ g mix-lag) *

3 x 1,5km 

11 år – (j/ g mix-lag) *

3 x 2km 

12 år – (j/ g mix-lag) *

3 x 2km 

13-14 år gutter

3 x 2km

13-14 år jenter    

3 x 2km 

15-16 år gutter

3 x 3km

15-16 år jenter

3 x 3km

M JR, SR, Vet

 3 x 6km

K JR, SR, Vet 

 3 x 3km

Hemingstafetten – denne er spesiell – og spesielt hyggelig. Dato for 2013: Tirsdag 19. marsl Mer info om Hemingstafetten her

Alle lag består av 6 løpere hvorav minst 2 deltagerne må være jenter. Jenteløpere kan gå i en stafettklasse yngre enn de er/tilhører. Hvert lag skal settes sammen på følgende måte:

11-12 år: 2 løpere,   13-14 år: 1 løper,   15-16 år: 1 løper,   17-99år: 2 løpere   

Rennmodell – Heminstafetten

Løpet arrangeres i 2 omganger, der det er anledning til å bytte utstyr mellom omgangene;

  •  første omgang går i klassisk stil
  •  andre omgang i fristil

Hele laget starter samtidig. I første omgang går løperne i den rekkefølge laget selv prioriterer og som må være forhåndsoppgitt til arrangør. Det er 5 avhopp underveis. Den forreste løperen hopper av hver 1 km. Kun ankermannen går hele omgangen på ca. 6 km. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.