Takk til Sparebankstiftelsen!

Alltid hyggelig å rette en ekstra takk til de som hjelper oss. Sparebankstiftelsen har sørget for at vi fikk kjøpt en ny Blåbu. Utrolig viktig for oss, slik at vi får tatt godt vare på alt vi har av utstyr til bruk og lån.

Godt med gode hjelpere! Nå søker vi om hjelp til en ny kanonbu – som også er utrolig viktig for oss, vi vil helst ha snø og ingenting gjør seg selv!